Termene și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție condițiile noastre și termenii contractuali înainte de utilizarea site-ului şi înainte de a face o comandă. Folosirea acestui website și plasarea de comenzi online semnifică acceptul dumneavoastră în ceea ce privește termenii și condițiile mai jos enumerate..

Dacă aveți vreo nelămurire, vă rugăm sa ne scrieți sau să ne sunați. Acest website (numit în continuare "SITE") este administrat de SC MOBINARTA SRL (numită in continuare "SOCIETATEA"), cu sediul social în  Str. Porumbeni, nr. 1, Voiniceni, judeţ Mureş, România înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J26/2058/2018 și având C.I.F.: 40350170.

CLIENT: reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat Termenii și Condițiile de Utilizare ale prezentului SITE, îndeplinind în acest sens toate cerințele procesului de înregistrare, ce inițiază și finalizează o comandă. SOCIETATEA pune la dispoziția CLIENȚILOR mijloacele tehnice necesare pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, prin introducerea numelui de utilizator și a parolei;

COMANDA: reprezintă un document electronic, generat ca urmare a accesării SITE-ULUI de către un CLIENT, ce intervine ca formă de comunicare între SOCIETATE și CLIENT;

CONSUMATOR - orice persoană fizică sau grup de persoane constituite în asociaţii, care, în executarea contractelor care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale;

CONTRACT: reprezintă o COMANDĂ confirmată de către SOCIETATE, prin care SOCIETATEA este de acord să livreze CLIENTULUI produse și servicii, la prețurile, caracteristicile și termenele de livrare specificate în confirmarea comenzii, iar CLIENTUL este de acord efectueze plata acestora, conform prezentelor TERMENI ȘI CONDIȚII. 

SITE: pagini web aparținând SC MOBINARTA SRL care se afla la adresa www..mobinarta.ro, prin intermediul căruia UTILIZATORUL are acces la informații privind serviciile și produsele oferite / asigurate de catre SOCIETATE. Prezentul site cuprinde: texte, imagini, baze de date, produse, logouri, softuri, animatii, filme, oferte și orice fel de informații, reclame, etc. și consituie "conținutul" site-ului www.mobinarta.ro care este in întregime proprietatea SOCIETĂȚII.

UTILIZARE ABUZIVĂ: reprezintă utilizarea SITE-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementarilor și ale legislației în vigoare sau în orice alt mod care poate produce prejudicii SOCIETĂȚII. 

UTILIZATOR reprezintă persoana care accesează SITE-ul, în scopuri private sau profesionale și care a acceptat TERMENII ȘI CONDIȚIILE  prezentului SITE.

LIMITELE RĂSPUNDERII SOCIETĂȚII

1. Imaginile produselor sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu și au caracter informativ, iar produsele livrate pot diferi de imaginile de pe site sau din cataloage în orice mod, datorită modificării caracteristicilor, culorii sau nuanței, design-ului, fără notificare prealabilă de către producători sau din cauza modificării culorii în urma procesului de fotografiere a produselor.

2. Conținutul site-ului www.mobinarta.ro a fost alcătuit în colaborare strânsă cu reprezentanții mărcilor care se găsesc pe site. De aceea Societatea nu își asumă responsabilitatea pentru descrierile și  Caracteristicile produselor prezentate în magazinul virtual, acestea fiind identice cu cele puse la dispoziția Societăți de către reprezentanții fiecarei mărci. De aceea, unele caracteristici pot fi modificate de către SOCIETATE fără preaviz sau pot conține erori de operare.  Societatea va depune toate eforturile pentru a minimaliza toate greșelile care pot apărea din editarea electronică sau manuală a informatiilor prezentate.

De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, uneori descrierile produselor pot fi incomplete, însă SOCIETATEA face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante.

3. SITE-ul poate conține și link-uri către alte site-uri. În aceste cazuri, SOCIETATEA nu este responsabilă de politica de confidențialitate practicată de acestea precum și de orice altă informație menționată pe aceste site-uri. Societatea nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii acestora.

4. Societatea nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate sau menținute pe SITE, care nu se datorează culpei sale. UTILIZATORII pot găsi informații detaliate, complete și exacte prin solicitarea de informații prin contactarea telefonica sau prin mail a SOCIETĂȚII.

5. Prețurile produselor de pe SITE sunt orientative și pot suferi modificări. Preţurile se vor confirma de consultanții nostri, prin confirmarea comenzii și emiterea facturii proforma sau facturii fiscale. Menționăm că prețurile afișate pe SITE pot diferi de la un magazin partner la altul. Magazinele partenere sunt administrate de alte persoane juridice.

6. Promoțiile/ofertele prezente pe SITE sunt valabile în limita stocului disponibil întotdeauna și doar pentru oferta de pe site, în lipsa unei alte mențiuni. Promoțiile sunt valabile pe perioade limitate de timp, de regulă mentionate. În cazul în care nu se menționeaza o perioadă de timp, acestea sunt valabile în limitele stocurilor disponibile, maxim 30 de zile.

7. Prezența produselor pe site NU garantează existența lor în stoc. Consultanții nostri vor confirma disponibilitatea pentru fiecare produs în parte. Majoritatea produselor sunt disponibile la comandă, caz în care se vor produce după confirmarea comenzii de către producatori.

8. Valoarea maximă a obligațiilor Societății față de orice client ăn cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Societate de la clientul respectiv.

9. Societatea își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe SITE.

10. Societatea nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR.

11. Societatea nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării sau ca urmare a modificării, suspendării sau întreruperii serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului, precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe SITE.

12. In cazul in care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revocă acceptul dat pentru termenii și condițiile de utilizare a site-ului:

Acesta renuntă la: accesul la serviciu, alte servicii oferite prin intermediul site-ului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor de orice natura (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea Societății.

Societatea va șterge toate datele care fac referire la acesta din bază sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese. 
Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta termenii și condițiile, sub forma în care acestea vor fi disponibili în acel moment.

Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea respectării TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR pe perioada derulării unui Contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de societate.

13. Societatea îți rezervă dreptul de a modifica sau de a intrerupe, temporar sau permanent, parțial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziție prin intermediul acestui Site, cu sau fără o notificare prealabilă.

14. Societatea îți rezervă dreptul de a introduce materiale publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a Site-ului, cu respectarea legislatiei in vigoare.

15. Societatea nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că informațiile conținute de site vor împlini toate cerințele Utilizatorilor, că serviciile informatice pe care se bazează funcționarea site-ului vor fi neintrerupte, la timp, sigure sau fara erori, calitatea oricăror informații obținute prin intermediul site-ului va satisface toate cerintele Utilizatorilor, orice eroare de program va fi corectată, precum și orice alte aspecte similare.

16. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii site-ului nu sunt sub nici o forma responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legatură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau utilizator si oricare dintre cei care isi fac promovare directa sau indirecta prin intermediul site-ului.

17. Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau rețelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date care ar putea fi rezultatul descărcării de informații și servicii din conținutului site-ului.

18. Pentru secțiunile site-ului care pot cuprinde postări ale Utilizatorilor, răspunderea asupra conținutului acestor postări revine în intregime autorilor acestora. Societatea își rezervă dreptul de a nu face publice acele postări care contravin termenilor și condițiilor de utilizare sau pe care le consideră dăunatoare, sub orice formă, propriei imagini, clienților, partenerilor săi sau terților.

19. Societatea nu garantează în nici un mod că documentele, fișierele sau orice alte pachete de date care sunt conținute sau au legatură cu acest site nu conțin viruși și nu va avea nici o responsabilitate pentru nici un fel de prejudiciu actual sau viitor cauzat de sau prin intermediul acestui site. În consecință, pentru protecția sa, orice Utilizator al acestui site trebuie să utilizeze un program antivirus atunci când utilizează site-ul.

20. Societatea nu își asumă angajamentul să aducă la zi informațiile și materialele de pe Site cu o anumită frecvență/periodicitate. Informaîiile pot suferi schimbări oricând și fără aviz și vor putea fi incorporate în următoarele modificări ale Site-ului, care vor fi realizate în funcție de posibilitățile societății.

21. Societatea nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoință, posibilității de folosire a datelor sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă a fost informat anterior de posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

i. utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor publicate pe Site;

ii. acces neautorizat la, sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

iii. declarații sau acțiuni ale oricărei terțe părți asupra serviciilor Site-ului și/sau Conținutului;

iv. orice altă problemă legată de conținutul Site-ului.

2. Conținutul Site-ului, DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Informațiile publicate pe SITE sunt informații de interes general despre Mobinarta, produsele comercializate de acesta, ale partenerilor săi cât și alte informații considerate de societate ca fiind de de interes pentru UTILIZATORI.

2.2. Informatiile sunt puse la dispozitia UTILIZATORILOR in mod gratuit, cu scopul de a facilita vanzarile. 
2.3. SC MOBINARTA SRL este detinatorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuala asupra SITE-ului, respectiv asupra designului, continutului acestuia, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile si asupra tuturor materialelor integrate in SITE, fiind protejat prin legislatia romana si internationala privind drepturile de autor.  Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, partial sau integral, exceptand perioada de care este nevoie sa fie vizualizate online. Totusi, Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera si/sau utiliza continutul numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu alte prevederi ale documentului. Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea, revinderea sau exploatarea informatiilor existente pe Site sau a unei parti din acestea, accesul sau folosirea informatiilor puse la dispozitie de SOCIETATE prin intermediul Site-ului intr-un mod care violeaza legislatia romaneasca sau internationala in materie de drept de autor si proprietate intelectuala, poate atrage raspunderea civila sau penala pentru astfel de actiuni.

Prin accesarea SITE-ului UTILIZATORII consimt sa respecte termenii si conditiile prezentate in continuare precum si legislatia aplicabila, precum si toate drepturile de proprietate intelectuala ale societății. 

3. DERULAREA OPERATIUNILOR DE VANZARE PE SITE. CONTRACTUL

01. In cazul in care intre parti s-a incheiat un contract care contine clauze specifice, are prioritate acel contract iar prezentele clauze vin in completarea acestuia in masura in care contractul nu contine dispozitii contrare, care se vor aplica cu prioritate si nu este valabil pentru persoane juridice. In cazul in care se doreste acest lucru,adica facturarea pe persoana juridica se face un alt contract si se discuta termenele si conditiile.

02. Prin lansarea unei COMENZI pe SITE, CLIENTUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care SOCIETATEA isi deruleaza operatiunile pe SITE.

03. Programul de lucru pentru relatii cu clientii al magazinului online: 08:00 - 16:00, cu exceptia zilelor de sarbatoare legala, daca nu se precizeaza altfel in cadrul site-ului.

04. Timpul MAXIM de confirmare sau neacceptare a comenzii va fi de 1 zi lucratoare de la lansarea comenzii pe site indiferent de modalitatea in care comanda este realizata (email, formular, sistem de comanda, etc.).

05. Pentru toate comenzile realizate in weekend confirmarea va avea loc  in urmatoarea zi lucratoare.

06. Daca SOCIETATEA confirma executarea unei COMENZI, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor COMENZII, din partea CLIENTULUI. Acceptarea comenzii de catre SOCIETATE se considera finalizata atunci cand exista o confirmare electronica (e-mail) din partea SOCIETATII catre CLIENT, fara a necesita o confirmare de primire din partea acestuia din urma.

07. SOCIETATEA nu considera in nici un moment o COMANDA neconfirmata ca avand valoarea unui CONTRACT.

08. Asadar, CONTRACTUL intra in vigoare la data confirmarii COMENZII de catre SOCIETATE si cu respectarea termenului de livrare, pretului si modalitatii de plata specificate in confirmarea comenzii.

09. Prezentele termene si conditii generale de vanzare vor sta la baza CONTRACTULUI astfel incheiat, in completarea acestora fiind Certificatul de Garantie emis de catre SOCIETATE sau un furnizor al acestuia.

10. COMANDA, odată confirmata, este stocata electronic de către SOCIETATE. La solicitarea clientului, SOCIETATEA va trimite in maxim 30 zile de la solicitarea scrisa din partea CLIENTULUI  copie dupa comanda emisa si confirmarea de comanda.

11. Comanda telefonica - Clientul /Utilizatorul poate efectua comenzi telefonice asistat la telefon de un reprezentant al societății. Termenii si condiitile se aplica si in cazul acestor comenzi telefonice. In acest caz, CLIENTUL autorizeaza consultantul de vanzari sa inregistreze comanda in numele sau, daca are cont pe site. Ulterior, se va  trimite clientului o confirmare de comanda, cu titlu de contract.

OBIECTUL CONTRACTULUI

01. Obiectul CONTRACTULUI îl constituie produsul/produsele si serviciile prezentate pe site si cu privire la care CLIENTUL si-a exprimat optiunea de a le cumpara, prin generarea unei COMENZI pe SITE, confirmate de catre SOCIETATE.

02. Clientul va verifica inainte de plasarea comenzii descrierea si caracteristicile produselor, codul produsului de pe site si cantitatea.

03. Clientii isi asuma  cantitatea si codurile produselor comandate. In caz de diferente intre codul produsului si denumire, SOCIETATEA considera comanda ca fiind facuta pentru codul produsului.

04. Societatea va incerca sa contacteze timp de 24 de ore clientul pentru a i se confirma comanda si clarifica obiectul comenzii. Dupa acest termen, societatea are dreptul de a suspenda comanda pana la contactarea CLIENTULUI sau de a o confirma conform comenzii emise si luand in considerare codul produsului indicat.

05. Disponibilitatea produselor, pretul final si termenul de livrare, se comunica prin confirmarea comenzii de catre consultantul nostru de vanzari.

PRETUL CONTRACTULUI

01. Ofertele si produsele prezentate pe site-ul www.naturlich.ro sunt disponibile in limita stocului disponibil.

02. Pretul produsului/produselor este acela mentionat in confirmarea de comanda.

03. Toate preturile afisate includ TVA, in cuantumul prevazut de actele normative in vigoare.

04. Pretul poate fi modificat de catre SOCIETATE, in orice moment, fara preaviz, in functie de stocul disponibil si de preturile primate de la furnizori/producatori, dar se aplica doar comenzilor plasate dupa modificarea preturilor. Cu ocazia confirmarii comenzii, SOCIETATEA va indica pretul exact al produselor, cu indicarea costului transportului si altor servicii daca sunt solicitate de client si acordate de societate.

05. Pentru a fi aplicabil, pretul produsului trebuie sa fie sincer si serios. Astfel, SOCIETATEA atentioneaza asupra faptului ca pot exista teoretic cazuri cand, ca urmare a unor disfunctionalitati ale SITE-ului sau erori, pretul afisat pe SITE poate sa nu fie cel real. In aceste cazuri, SOCIETATEA isi cere scuze de neplaceri si va informa CLIENTUL asupra pretului corect. Clientul poate renunta la comanda daca nu este de acord cu pretul comunicat, dar societatea nu se angajeaza sa livreze produse la preturi derizorii.

06. SOCIETATEA isi rezerva dreptul de a stabili alte preturi produselor de pe SITE, fata de cele valabile pentru reteaua de magazine partenere.

07. Pretul de achizitie al produselor si/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica, chiar daca ulterior plasarii unei comenzi produsul beneficiaza de pret redus sau se majoreaza pretul.

08. Pretul afisat nu include costul transportului sau altor servicii oferite de catre SOCIETATE. Conditiile in care transportul si alte servicii se asigura de societate vor fi mentionate pentru fiecare comanda in parte, in functie de valoarea comenzii, a volumului si greutatii produselor, de distanta de parcurs sau promotiile valabile.

 

MODALITATEA DE PLATA

01. Avand in vedere valorile relative mari, specifice produselor comercializate prin SITE si faptul ca de regula, nu se afla pe stoc, principala modalitate de plata va fi prin avans minim platit de client numai dupa confirmarea comenzii sau plata integrala online.

Astfel CLIENTUL va primi o factura proforma pentru avans, dupa ce se confirma comanda, care se va plati prin una din mijloacele de plata disponibile pe site. In lipsa unor prevederi contrare, avansul va fi de minim 50%.

02. Neplata avansului suspenda intrarea in vigoare a contractului, si, implicit, termenul de livrare, pana la achitarea integrala. Prin plata avansului, contractul intra in vigoare si clientul accepta termenii si conditiile de pe site.

03. Restul pretului se achita inainte de livrare. Neplata integrala a pretului pana la livrarea produselor, suspenda obligatia SOCIETATII de a livra produsele.

04. Pretul total, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in COMANDA.

05. SOCIETATEA va emite catre CLIENT o factura proforma pentru a incasa avansul si, ulterior, o factura fiscala pentru produsele si serviciile ce urmeaza a fi livrate, obligatia CLIENTULUI fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.

06. Modalitati de plata pentru persoane fizice:

Plata in numerar  cand produsele se livreaza prin ramburs.

07. Ordin de plata: Plata prin Ordin de plata se face in baza facturii proforme emise de SOCIETATE, in urma confirmarii prin e-mail a comenzii cu un consultant de vanzari.

08. Pe ordinul de plata se va mentiona obligatoriu numar de pe factura/ proforma.

09. Daca pe ordinul de plata nu apar informatiile de mai sus, rugam Clientul a trimite dovada platii cu indicarea informatiilor de mai sus pe adresa de e-mail.

10. Livrarea va fi efectuata numai dupa creditarea contului bancar al societatii cu intreaga suma si dupa identificarea comenzii pentru care s-a achitat avansul.

11. In caz contrar, SOCIETATEA are dreptul sa suspende termenul de livrare pana la confirmarea efectuarii platii.

12. Pentru persoanele juridice, modalitatea de plata agreata este virament bancar cu respectarea prevederilor de mai sus privind mentiunile obligatorii.

Livrare produs

In cazul in care nu poate executa CONTRACTUL din cauza ca produsul nu este diponibil, SOCIETATEA va informa CLIENTUL despre aceasta situatie.

SOCIETATEA poate livra CLIENTULUI un produs similar avand acelasi pret, în situatia în care produsul solicitat initial nu este disponibil, numai dupa informarea si cu acordul CLIENTULUI.

Produsul va fi livrat CLIENTULUI printr-o firma de transport sau poate fi ridicat de la fabrica conform optiunii CLIENTULUI.

Programul de efectuare a livrarilor este cel mentionat de catre societatea de curierat .CLIENTUL este rugat sa precizeze la plasarea comenzii observatii privind data si ora la care prefera sa fie livrata marfa, pentru a se transmite curierului informatiile.

Termenul de livrare incepe sa curga in toate cazurile in care se percepe avans, de la incasarea integrala a avansului de catre societate cand este caz de achitarea a avansului. In caz contrar, termenul curge de la data confirmarii comenzii de catre societate. Pentru produsele care nu sunt pe stoc, ci se produc in urma comenzii Clientului, partile sunt de acord ca pentru aceste produse sa se acorde un termen de gratie de 10 zile la livrare.

Pana la achitarea integrala a pretului, societatea are dreptul de a suspenda termenul de livrare, daca se mentioneaza pentru produsul respectiv ca plata se face inainte de livrare (in special pentru produse realizate conform specificatiilor clientului).

SOCIETATEA, în cazul în care nu poate executa CONTRACTUL motivate de faptul ca produsul sau serviciul nu este/nu mai este disponibil, va informa CLIENTUL despre aceasta indisponibilitate, de indata, urmand ca sumele de bani achitate de catre CLIENT pentru produsul sau serviciul indisponibil sa fie rambursate in termen de maximum 14 zile.

In cazul in care nu pot fi respectate termenele de livrare, SOCIETATEA va anunta CLIENTUL cu privire la termenul estimat de finalizare a livrarii.

In cazul in care SOCIETATEA primeste informatii eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, SOCIETATEA poate refuza onorarea livrarii, fara ca acest lucru sa se considere o incalcare a CONTRACTULUI, sau poate stabili un nou termen de onorare a comenzii.

 

Văzut