Politică de Confidențialitate și Cookies

Despre

 

Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament fundamental pentru MOBINARTA, astfel vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Transparența este un element de baza. Motiv pentru care am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre, prin site-ul nostru web.

 

Avem dreptul de a actualiza și modifica periodic această PdC, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate.

 

Compania noastra

 

Mobinarta este denumirea comercială al SC MOBINARTA SRL, persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Mures, Comuna Voiniceni, Strada Porumbeni nr. 1, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J26/2849/92, cod unic de înregistrare fiscală RO3099880 (în continuare “MOBINARTA” sau “noi“). În baza legislației de protecția a datelor, suntem operator deoarece prelucrăm datele dvs cu caracter personal.

 

Pentru a ne transmite opiniile dumneavoastră, sau pentru a vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs,  ne puteți contacta pri  formularul de contact cu Titlul în atenția Responsabilului cu protecția datelor.

 

Ce date prelucrăm

 

Colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel aveți controlul asupra informație pe care ne-o oferiți.

 

De exemplu, când creați un cont nou, ne oferiți: adresa de e-mail, numele și prenumele, adresa de livrare, numar telefon etc;

La plasarea unei comanzi, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

 

De asemenea, putem să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru pentru a vă personaliza experiența online. Puteți să aflați mai multe detalii în acest sens in  secțiuniea despre scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul MOBINARTA putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri. Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

 

Pentru ce folosim datele

 

Folosim datele dvs. cu caracter personal astfel:

 

 1. Pentru prestarea serviciilor de buna calitate catre utilizator.

In acest sens datele sunt folosite la:

Crearea și administrarea contului pe site;

Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

Returnarea produselor conform prevederilor legale;

Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

Acordarea de finanțare prin partenerii nostri;

Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile noastre

 

Prelucrarea datelor dvs. este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între MOBINARTA și dvs. Unele date sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

Dorim să vă oferim cea mai bună experiență pe site-ul nostru. In acest sens, colectăm și utilizăm anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 

 1. Pentru marketing

Dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile noastre. Astfel, vă putem trimite newsletter care conține informatii generale si tematice, informatii cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ati achizitionat, informatii cu privire la oferte sau promotii, informatii referitoare la produse adaugate in sectiunea “Cont/Cosul meu” sau sectiunea  “Cont/Favorite” sau ati aratat interes sa le achizitionati. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. produsele vizualizate / adăugate în favorite / achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă.

În cele mai multe cazuri, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin:

– Modificarea setărilor de abonare la newsletter

– Accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin butonul dezabonare.

Desfașurăm activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială. În orice situație în care folosim informații cu privire la dvs. pentru un interes legitim al nostru, avem grijă și luăm toate măsurile necesare pentru ca  drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. Cu toate acestea, ne puteți solicita oricând, prin mijloacele descrise mai sus, să oprim prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing, urmând să dăm curs cererii dvs.

 

 1. In apărarea intereselor noastre legitime

Exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

Măsuri de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice:

Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Ne dorim să apărăm activitatea comercială că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

În anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie.

 

Cât timp păstrăm datele

 

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal cât timp aveți un cont pe site-ul nostru. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Cui transmitem datele 

 

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:

– furnizorilor de servicii de curierat;

– furnizorilor de servicii de plată/bancare;

– furnizorilor de servicii de marketing / telemarketing;

– furnizorilor de servicii de cercetare de piață;

– societăților de asigurare;

– furnizorilor de servicii IT;

– altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

 

Securitatea datelor dvs. cu caracter personal

 

Asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi PayU. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate, folosind tehnologia HTTPS cu criptare TSL 1.2.

Vă atragem atenţia că transmiterea informaţiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor reţele publice, nu este complet sigură, existând riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către terţe părţi neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

 

Ce drepturi aveți

 

Prin prisma regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Astfel, puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției.

După caz, puteți beneficia de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

 

Mai multe informații consultați tabelul de mai jos.

 

Ne puteți contacta folosind detaliile de contact.

 

Atentie!

Identitate

Vă rugăm să ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care au ca scop confirmarea identitatii dvs.

Răspuns

Răspundem la orice solicităre în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz in care răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună.

Drepturile terțelor părți

Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

 

Drepturi vizate Descriere
Accesul Puteți să ne cereți:

 -să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;

 • -să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;
 • -să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin această informare.

Rectificarea Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte sau incomplete.

 

Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.


Ștergerea datelor   Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
 • -acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
 • -v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau
 • -dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
 • -acestea au fost prelucrate ilegal; sau
 • -ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

 • pentru respectarea unei obligații legale; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Sa aveti in vedere ca, inaintea exercitarii acestui drept, sa va descarcati din contul si sa va salvati toate documentele aferente comenzilor efectuate de la Mobinarta, indiferent daca facturarea s-a efectuat catre dvs sau catre o alta persoana fizica sau juridica (cum ar fi: facturile, certificatele de garantie). In cazul in care nu efectuati acest demers inainte de a va exercita dreptul de stergere, veti pierde toate aceste documente, iar Mobinarta va fi in imposibilitate de a vi le pune la dispozitie, dupa caz, deoarece procesul de stergere a datelor, respectiv a contului Mobinarta, cu toate datele si documentele aferente acestuia, este un proces ireversibil.


Restricționarea -prelucrării datelor Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
 • -acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite -să verificăm acuratețea acestora; sau
 • -prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
 • -acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs 
 • -aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
 • -v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează --este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

 • -avem consimțământul dvs.; sau
 • -pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
 • -pentru a proteja drepturile eMAG sau ale altei persoane fizice sau juridice.

Portabilitatea datelor Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:

 

 • -prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui contract cu dvs; și
 • -prelucrarea se face prin mijloace automate.

Opoziția Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.

 

De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.


Luarea de decizii automate Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:

 

 • -produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
 • -vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:

 • -ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
 • -este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
 • -se bazează pe consimțământul dvs. explicit.

Plângeri Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   


 • Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la Contact

– prin poștă sau curier la adresa: str. Porumbeni, nr. 1, Voiniceni, judet Mures – cu mentiunea în atenția Responsabilului Mobinarta cu protecția datelor.

Văzut